Špendlíky - foto èerné - délka 38 mm - prùmìr 0,45 mm

45.00Kč

Product Code: 01.53.

Èerné provedení špendlíkù s antikorozní ochranou, ocelové,galvanicky povrchovì upravené, dvì vrstvy vlaku, hlavièky z plastu, prùhledné a malé vhodné k fotografování i bìžnému použití.