Duralová teleskop. hùl - složená 68 cm - rozložená 185 cm

690.00Kč

Product Code: 21.14.

Možnost vysunutí na jakoukoliv délku v udaném rozmezí, zafixování se provede šroubováním a dotažením navazujících dílù proti sobì, maximální vysunutí je oznaèeno na jednotlivých dílech, koncovka je opatøena závitem M6.