Obchodní podmínky


Zboží je zasíláno na dobírku. V objednávce uveïte katalogové èíslo zboží, poèet kusù, adresu, smìr. èíslo, telefon. Uvedené ceny jsou vèetnì DPH.
K cenì zboží bude pøipoèteno poštovné a balné (dle aktuálního ceníku Èeské pošty).
 
Hodnota balného:
 
do 1 kg..........10,-
do 2 kg..........20,-
do 5 kg..........30,-
do10kg..........40,-
do15kg..........50,-
do20kg..........60,-
do25kg.........70,-
do30kg.........80,-